Услуги

“Усмивката не ни струва нищо, но тя ни дава много....
Тя обогатява този, който я получава, без да прави по-беден този, който я дарява. Тя трае само миг, но споменът за нея остава завинаги.”

Седация

Дълбоката седация е състояние, при което пациента е в съзнание и буден по време на лечението , но е дълбоко релаксиран и няма спомени за неприятни усещания от извършените манипулации.

При това състояне са запазени съзнанието и рефлексите и пациентът може да изпълнява команди.

На пациента се прилагат медикаменти с успокоително действие. Извършва се от специалист анестезиолог, което е едно от основните и предимства, степентта и може да се регулира по време на процедурата.

Седацията помага на пациентите  да прeодолеят тяхната тревожност, безпокоиство, страхова напрегнатост свързани с посещението в денталния кабинет.

 

Тя  е добра  възможност за пациенти, които:

 

  • Трудно се повлияват от конвенциална дентална анестезия

  • Разполагат с ограничено време, а се нуждаят от множество дентални процедури /кариеси, корони, коренови лечения и др./

  • С медицинско и физическо състояние, правещо трудно денталното лечение /напр.резки и неконтрлирани движения и др./

  • Са имали травматични преживявания в стоматологичния кабинет

  • Имат фобия от игли

  • Не понасят шумове, вкусове и миризми, свързани с денталната помощ

  • Имат множество чувствителни зъби