Услуги

“”

Дигитален рентген


В рентгеновия център  се използва  дигитална технология за извършване на дентални рентгенографии, чрез която се получват  висококачествени цифрови изображения, при значително намаляване на йонизиращото лъчение на пациентите.

Дигиталния ортопантомограф в центъра извършва  29  диагностични програми с минимална доза на  облъчване.  Образът се визуализира на монитор   с високо качество .По този начин значително се подобрява качеството на диагностиката  необходима при лечението в имплантологията , хирургията и ортодонтията. 

В  К-дент се извършват всички видове Рентгенови изследвания в областта на стоматологиятa:

  • 3d диагностика

  • Сегментни рентгенографии

  • ОПГ

  • Рентгенографии на темпоромандибуларни стави

  • Рентгенографии на синуси

  • Телерентгенографии

  • Рентгенография на череп. 

Дигиталните снимки се съхраняват в електронен вид. По този начин вие можете да споделяте образа и с друг специалист без да се налага повторно снимане.

 

Качеството на дигиталния образ е значително по – високо от това на обикновения рентгенов филм. Той може да се подобри или да се визуализира в многократно увеличен размер, което позволява на стоматолога по – лесна диагностика. 

За повече информация посетете k-xray.com .

Рентгенови изследвания Рентгенови изследвания и рентгенови снимки