Контакти

“Усмивката не ни струва нищо, но тя ни дава много....
Тя обогатява този, който я получава, без да прави по-беден този, който я дарява. Тя трае само миг, но споменът за нея остава завинаги.”

Офис Пловдив

Лице за връзка: Д-р Павел Кръстев
Град: Пловдив
П. Код: 4000
Адрес: ул. Иван Вазов 33
Телефон: 032/ 62 64 09
Мобилен: 0884 860 360
E-mail: k-dent@mail.bg
Skype: pavel.kdent